سیما یاری

Thank you for your comments.

 

 

We have received your e-mail. Should your comments require a response, we will do so at the earliest convenient time.

از اظهار لطف و پشتیبانی شما صمیمانه سپاسگزاریم.

 

ما ایمیل شما را دریافت کردیم. در صورتی که نظریات شما به جواب احتیاج داشته باشد، بزودی جواب شما ارسال خواهد شد. لطفا برای اشعار جدید سیما دوباره از این وب سایت دیدن کنید.

 

Thank You