سرخ و سبز

 

 

 

گیلاس ها سرخ اند

و برگ ها سبز و درخشان

در آفتاب ظهر خرداد .

 

آن شاخه کبود کجا رفت ؟

آن شاخه عریان

که می گفتی

تا لحظه دیگر

خواهد شکست از تند باد دِی

خواهد شکست از ضربه رگبار

خواهد شکست از سردی برف

برشانه های نازک لُختش .

 

آن شاخه خشکیده خالی

که می گفتی

حتی کلاغ ها با او نمی مانند .

گیلاس ها گهواره های هسته پنهان

در پرده های سبز براق

آویخته اند

از شاخه های بلند .

 

آن شاخه کو ؟ آن شاخه تنها ؟

 

در آفتاب ظهر خرداد

گیلاس ها

سرخ اند ...