وضعیت قرمز

 

 

 

آژیر

چیزی نیست !

سوت بلندی ست

که پخش می شود

و بعد

خاموش می شود

آژیر

یک جمله بی ربط را تکرار می کند:

            - حمله شروع شد!

 

هر چند

یک جمله بی ربط دیگر هم دنبال او هست:

              -  حمله تمام شد!

 

با این همه

چیز مهمی نیست!

آژیر

سوت بلندی ست

پیش از شروع بازی رولت

پیش از نشانه رفتن ششلول ...