سیما یاری

All Comments (are welcomed!):

Thank you for visiting SimaYari.com. We regularly update this website and publish Sima's new Poems. Please take a minute to comment and to help us sorting incoming e-mails, please fill out the subject line.  Thank you again and please visit soon for her new poems.

سپاسگزار از اینکه از وب سایت سیما یاری دیدن می کنید. ما تلاش می کنیم که کارهای جدید او را همراه با کارهای چاپ شده اش در این جا منتشر کنیم. لطفا در صورت تمایل پیشنهادات و نظریات خود را با پُر کردن فرم زیر و کلیک کردن روی دکمه مربوطه، برای شاعر ارسال کنید.

Sunday, 21 January 1900 00:00